Psalm 44:11
Schriftlezing Micha 6
Tekst voor de prediking Micha 6:1-8
Psalm 106:4 en 6
Psalm 51:8
Psalm 85:4