Votum en groet
Zingen: 108 : 1
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Romeinen 8 : 28-39
Gebed
Zingen: Ps. 62 : 1, 4 en 5
Prediking n.a.v. Rom. 8: 31-32
Thema: Volle genade
Zingen: Ps. 27 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 13
Zegen