Ps. 92: 1
Schriftlezing: Hebr. 4
Ps. 36: 2 en 3
Ps. 37: 6
Ps.  122: 3