Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 2 : 7
Schriftlezing: Romeinen 3 : 21 – 4 : 8
Gebed
Zingen: Psalm 103 : 2 en 6
Prediking n.a.v. Zondag 23
1. Het nut van het geloof;
2. De inhoud van het geloof; en
3. De toeëigening door het geloof.
Zingen: Ps. 32 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 64 : 10
Zegen