Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 97 : 6
Schriftlezing: Jesaja 64
Gebed
Zingen: Psalm 19 : 5 en 6
Prediking n.a.v. Zondag 24
Vragen over de leer van de rechtvaardiging
Van de goddeloze door het geloof alleen
Zingen: Ps. 143 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 119 : 67
Zegen