Votum en groet
Zingen: Ps. 135 : 8
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 111 : 5
Schriftlezing: Titus 2 : 11 – 3 : 7
Gebed
Zingen: Psalm 71 : 12, 13 en 16
Prediking n.a.v. Zondag 26
De Heilige Doop
1. De instelling
2. De betekenis
3. De pleitgrond
Zingen: Ps. 105 : 24
Dankgebed
Zingen: Ps. 68 : 7
Zegen