Ps. 29: 1 en 6
Ps. 108: 1
Schriftlezing: Handelingen 8: 1-25
Ps. 51: 5 en 6
Ps. 9: 10 en 11
Ps. 57: 5