Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 2
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 25 : 6
Schriftlezing: Psalm 32
Gebed
Zingen: Ps. 32 : 5 en 6
Prediking n.a.v. Psalm 32 : 8-11
1. Een heerlijke belofte;
2. Een ernstige waarschuwing; en
3. Een liefdevolle aansporing
Zingen: Ps. 116 : 8 en 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 4 : 4
Zegen