Votum en groet
Zingen: Ps. 17 : 7
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 24 : 1
Schriftlezing: Lukas 19: 1-10
Gebed
Zingen: Ps. 37 : 2 en 3
Prediking n.a.v. Zondag 42 over het achtste gebod
1. Wat God geeft
2. Wat God verbiedt
3. Wat God gebiedt
Zingen: Ps. 62 : 7
Dankgebed
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 8
Zegen