Votum en groet
Zingen: Ps. 133 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 146 : 3
Schriftlezing: 1 Korinthe 7: 1-17
Gebed
Zingen: Ps. 128 : 1, 2, 3 en 4
Prediking n.a.v. Zondag 41 over het zevende gebod
1. De instelling van het huwelijk
2. Het doel van het huwelijk
3. De zorgen in het huwelijk
4. Het ongehuwd blijven
Zingen: Ps. 86 : 6
Dankgebed
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 7 en 9
Zegen