Votum en groet
Zingen: Ps. 141 : 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 40 : 5
Schriftlezing: Jakobus 3
Gebed
Zingen: Ps. 120 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Zondag 43 over het negende gebod
Daarin wordt volgens ons leerboek
1. allerlei liegen en bedriegen verboden;
2. voor de straf van God gewaarschuwd; en
3. liefde tot en het spreken van de waarheid gevraagd.
Zingen: Ps. 19 : 7
Dankgebed
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 7
Zegen