Middag-/avonddiensten

Thema: Een Koninklijke toezegging.
1. Een antwoord op een vraag
2. Een belofte voor het leven
3. Een sleutel voor het ingaan

Ps. 42: 5
Ps. 39: 5
Ps. 106: 2, 3, 4
Ps. 57: 2, 5
Ps. 91: 1, 7

Tekst: Luc. 23: 43
Schriftlezing: Luc. 23: 33 – 43