Votum en groet
Zingen: Ps. 75 : 1 en 6
Wetslezing
Zingen: Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Jesaja 43: 15 – 44: 9
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 22 : 16
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 3 en 86
Prediking n.a.v. Jesaja 44 : 3
Thema: De stromen van de Geest
1. De Bron
2. De bestemming
3. De vrucht
Zingen: Ps. 36 : 3
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 9
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 2 juli 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Jesaja 43: 15 – 44: 9

Prediking n.a.v. Jesaja 44 : 3

Thema: De stromen van de Geest; met als aandachtspunten: 1. De Bron; 2. De bestemming; en 3. De vrucht

Vragen voor kinderen:

  1. Waaraan moeten we bij het water van de Doop denken?
  2. Vraag aan je ouders op welke datum je gedoopt bent.

Vragen voor jongeren:

  1. Waarom is stromend water een mooi beeld van de werking van de Heilige Geest?
  2. Voor welke vrucht zorgen de stromen van de Geest en is die vrucht ook in jouw leven zichtbaar?

Vragen voor ouderen:

  1. Wat hebben de beginwoorden van vers 3: ‘Ik zal water gieten’ u te zeggen?
  2. Met wie worden ‘de dorstigen’ bedoeld en met wie ‘het droge’ en waar hoort u bij?
  3. Wanneer kun je zeggen: ‘Ik ben des HEEREN’?