Votum en groet
Zingen: Ps. 93 : 1 en 4
Wetslezing
Zingen: Ps. 6 : 2
Schriftlezing: Lukas 1: 26 – 38
Gebed
Zingen: Ps. 89 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Lukas 1: 37
Thema: Onmogelijk bij mensen, maar mogelijk bij God
Zingen: Ps. 33 : 5
Dankgebed
Zingen: Lofzang van Maria/Gez. 2 : 2
Zegen