Votum en groet
Zingen: Ps. 136 : 1 en 4
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 3
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-21
Gebed
Zingen: Ps. 45 : 1 en 8
Prediking n.a.v. Hand. 2 : 17 en 18
De vervulling van de Pinksterprofetie
1.De tijd van de vervulling
2.Het wonder van de vervulling
3.De vrucht van de vervulling
Zingen: Ps. 77 : 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 145 : 3
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de morgendiensten van Eerste Pinksterdag 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-21

Prediking n.a.v. Hand. 2 : 17 en 18

Thema: De vervulling van de Pinksterprofetie

Aandachtspunten: 1. De tijd van de vervulling; 2. Het wonder van de vervulling; 3. De vrucht van de vervulling.

Vragen voor kinderen:

  1. Wie gaat er na de uitstorting van de Heilige Geest een preek houden?
  2. Bid vandaag speciaal voor het zendingswerk.

Vragen voor jongeren:

  1. Van wie is de profetie die Petrus aanhaalt?
  2. Wie worden er bedoeld met de zonen en dochters die profeteren zullen?

Vragen voor ouderen:

  1. Waarom zijn de woorden ‘Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees’ een eeuwig wonder?
  2. Wat betekent op ‘alle vlees’?
  3. Waarom is de Heilige Geest onmisbaar in ons aller leven?