Votum en groet
Zingen: Ps. 22 : 6
Wetslezing
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 6
Schriftlezing: Mattheüs 16: 13-28
Gebed
Zingen: Ps. 140 : 1 en 8
Prediking n.a.v. Matth. 16: 21-23
De lijdensweg van Christus
1. De aankondiging van de lijdensweg
2. Een struikelblok op de lijdensweg
3. Een bestraffing op de lijdensweg
Zingen: Ps. 80 : 5 en 11
Dankgebed
Ps. 19 : 7
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de eerste morgendienst van zondagmorgen 6 maart 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Mattheüs 16: 13-28
Prediking n.a.v. Matth. 16: 21-23
Thema: De lijdensweg van Christus
Aandachtspunten: 1. De aankondiging van de lijdensweg;
2. De aankondiging van de lijdensweg; en
3. Een bestraffing op de lijdensweg

Vragen voor kinderen:
1. Naar welke stad moest de Heere Jezus heengaan om te lijden en te sterven?
2. Vul in: Petrus verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der ……………………… zijn.

Vragen voor jongeren:
1. Waaruit zou het ‘veel lijden’ van de ouderlingen, overpriesters en Schriftgeleerden bestaan?
2. Petrus is hier een instrument van de satan. Op welke wijze gebruikt de satan jou?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom zegt Petrus: ‘Dit zal u geenszins geschieden.’?
2. Hoe kunnen wij voor de Heere een struikelblok zijn?
3. Wat is voor u het wonder in deze geschiedenis?