Votum en groet
Zingen: Psalm 139 vers 1 en 9
Wet
Zingen: Psalm 101 vers 1
Gebed
Schriftlezing: 1 Kon. 3 vers 16-28
Zingen: Psalm 72 vers 1, 2 en 3
Preek
Zingen: Psalm 111 vers 6
Dankgebed
Zingen: Psalm 72 vers 10 en 11
Zegen