Votum en groet
Zingen: Ps. 20 : 1
Wetslezing
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17
Gebed
Zingen: Ps. 130 : 3 en 4
Prediking n.a.v. Rom. 8 : 16
Thema: Het getuigen van de Heilige Geest
Zingen: Ps. 56 : 5
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 1, 9 en 10
(tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: Ps. 103 : 1, 2 en 6 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Ps. 16 : 3
Zegen