Votum en groet
Zingen: Ps. 39 : 3 (rouwpsalm)
Wetslezing
Zingen: Ps. 6 : 2
Schriftlezing: Mattheüs 26: 31-46
Gebed
Zingen: Ps. 38 : 7, 8 en 10
Prediking n.a.v. Matth. 26: 38-40
1. Een strijdende Borg; en
2. Een slapende Petrus
Zingen: Ps. 3 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 4 : 4
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de morgendiensten van zondag 10 april 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Mattheüs 26: 31-46
Prediking n.a.v. Matth. 26: 38-40
Aandachtspunten: 1. Een strijdende Borg; en 2. Een slapende Petrus

Vragen voor kinderen:
1. Met welke andere twee discipelen mag Petrus wat verder met de Heere Jezus mee de hof van Gethsémané in?
2. Wat ging de Heere Jezus in die hof doen en waarom?
Vragen voor jongeren:
1. Wat bedoelt de Heere Jezus met de ‘drinkbeker’ in vers 39 en 42 en hoe heb jij met die drinkbeker te maken?
2. Waarom vielen de discipelen in slaap?
Vragen voor ouderen:
1. Waarom moeten ook wij waken en bidden?
2. Wat betekent voor u heel concreet: ‘de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak’.
3. Wat is voor u het wonder in deze geschiedenis?