Votum en groet
Zingen: Ps. 89 : 19 (rouwpsalm)
Wetslezing
Zingen: Ps. 106 : 2
Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 22 : 16
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 71 : 4, 5 en 6
Prediking n.a.v. Mattheüs 1: 23
1. Een wonderlijke belofte;
2. Een bijzondere Naam; en
3. Een troostvolle betekenis
Zingen: Ps. 118 : 3
Dankgebed
Zingen: Lofzang van Maria/Gez. 2 : 3
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 10 december 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25
Prediking n.a.v. Mattheüs 1: 23
Aandachtspunten: 1. Een wonderlijke belofte; 2. Een bijzondere Naam; en 3. Een troostvolle betekenis

Vragen voor kinderen:
1. Welke profeet heeft over deze belofte geprofeteerd?
2. Wat betekent Immanuël en wat is de betekenis van jouw naam?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom is de belofte uit vers 23 wonderlijk?
2. Waar komen we de woorden ‘God zij met ons’ als randschrift tegen en wat betekent dit voor jou?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom heeft de Naam Emmanuël of Immanuël zo’n troostville betekenis?
2. Wat heeft de Naam Immanuël met de Doop te maken?
3. In de Bijbel worden heel wat Namen van de Heere Jezus vermeld. Welke Naam is voor u persoonlijk het mooist en waarom?