Votum en groet
Zingen: Ps. 103 : 8 (i.v.m. overlijden)
Wetslezing
Zingen: Ps. 130 : 2
Schriftlezing: Markus 3: 20-35
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 22 : 16
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 5 en 32
Prediking n.a.v. Markus 3: 35
Thema: Van wie bent u er één?
1.De natuurlijke familie van Jezus
2.De geestelijke familie van Jezus
Zingen: Psalm 86 : 6
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 2
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdiensten van zondagmorgen 13 februari 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Markus 3: 20-35
Prediking n.a.v. Markus 3: 35
Thema: Van wie bent u er één?
Aandachtspunten:
1. De natuurlijke familie van Jezus;
2. De geestelijke familie van Jezus

Vragen voor kinderen:
1. Van wie ben jij familie?
2. Wie verstoren de ‘kerkdienst’ van de Heere Jezus?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom komen de moeder en de (half)broers van de Heere Jezus naar Hem toe?
2. Hoe ga je tot die geestelijke familie van Jezus behoren?

Vragen voor ouderen:
1. Op welke wijze zijn we allemaal familie van elkaar? Waaraan is dat te zien?
2. Hoe is een geestelijk familielid van Christus te herkennen?
3. Behoort u al tot de geestelijke familie van Jezus?