Ps. 119 : 1
Schriftlezing: Esther 1 : 9-22
Ps. 17 : 7
Prediking n.a.v. Esther 1 : 10-12
1. De nodiging van de koning
2. De weigering van de koningin
3. De woede van de koning
Ps. 4 : 4

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 13 september 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 1 : 9-22 Prediking n.a.v. Esther 1 : 10-12
Aandachtspunten: 1. De nodiging van de koning; 2. De weigering van de koningin; en 3. De woede van de koning

Vragen voor kinderen:
1. Hoe moest Vasthi bij koning Ahasveros komen?
2. Waarom weigerde Vasthi te komen?

Vragen voor jongeren:
1. Wat is nodig om aan de tafel van de Koning der koningen, het Heilig Avondmaal, te komen?
2. Wat betekent de uitspraak ‘Kleding is gegeven om te verhullen en niet om te onthullen.’

Vragen voor ouderen:
1. Waar behoort het huwelijk een afschaduwing van te zijn en hoe is dat in uw huwelijks als u getrouwd bent?
2. Wat betekent dat de man ‘het hoofd van de vrouw’ is?
3. Hoe komt het dat er in onze dagen zoveel huwelijksontrouw is?