Votum en groet
Ps. 136 : 1 en 26
Wetslezing
Ps. 112 : 1
Schriftlezing: Lukas 2 : 39-52
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Ps. 71 : 5, 6 en 12
Prediking n.a.v. Lukas 2 : 52
Thema: De groei van Jezus
1. in wijsheid;
2. in grootte; en
3. in genade.
Lofz. Van Maria/Gez. 2 : 1 en 3
Dankgebed
Ps. 34 : 5
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdiensten van zondagmorgen 16 januari 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 2 : 39- Prediking n.a.v. Lukas 2 : 52
Thema: De groei van Jezus 1.in wijsheid; 2.in grootte; en 3.in genade.

Vragen voor kinderen:
1. Is de Heere Jezus ook net zo oud geweest als jij nu bent?
2. Waar was de Heere Jezus toen Jozef en Maria Hem kwijt waren?

Vragen voor jongeren:
1. Wat is het grote verschil toen Jezus van jouw leeftijd was en jij nu?
2. Waarom wijst het doopwater op Gods genade?

Vragen voor ouderen:
1. Waar kunnen we in het gelezen Schtfitgedeelte al iets zien van de wijsheid van Jezus?
2. Wat betekent het dat Jezus toenam in genade bij God? Hij had toch geen genade nodig?
3. Kent u in uw leven ook iets van de groei of opwas in de genade? Zo ja, op welke wijze dan?