Votum en groet
Zingen: Ps. 89 : 19 (i.v.m. overlijden)
Wetslezing
Zingen: Ps. 115 : 7
Schriftlezing: Lukas 22: 47 -62
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 22 : 16
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 139 : 7, 9 en 10
Prediking n.a.v. Lukas 22: 58m:
‘Ook gij zijt van die.’
Aandachtspunten:
1. als volgeling herkend;
2. door Petrus ontkend; en
3. door Jezus gekend
Zingen: Ps. 32 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 81 : 12
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de morgendiensten van zondag 20 maart 2022 waarin de Heilige Doop bediend wordt in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 22: 47 -62
Prediking n.a.v. Lukas 22: 58m: ‘Ook gij zijt van die.’
Aandachtspunten: 1. als volgeling herkend; 2. door Petrus ontkend; en 3. door Jezus gekend

Vragen voor kinderen:
1. Door wie wordt Petrus als eerste herkend als een volgeling van de Heere Jezus?
2. Wanneer beseft Petrus dat hij de Heere Jezus verloochend heeft?

Vragen voor jongeren:
1. Op welke manier kunnen we in onze tijd de Heere Jezus verloochenen?
2. Waarom weent Petrus in vers 62 ‘bitterlijk’?

Vragen voor ouderen:
1. Hoe werd Petrus herkend als een volgeling van de Heere Jezus? (Matth. 26:73)
2. Waaraan kan men u als een volgeling van de Heere Jezus herkennen?
3. Waardoor wordt Petrus na zijn verloochening geraakt?