Ps. 103 : 8 en 9
Ps. 69 : 4 Alleen gelaten en eenzaam
Schriftlezing: Joh. 19:17-30
Tekst: Joh. 19:26-27
Ps. 102 : 3 en 4 Strijd in eenzaamheid en verdriet
Ps. 119 : 38 Gebed om Gods gunst in de angst
Ps. 106 : 25 Gebed om gemeenschap

Vragen:

Schriftlezing: Johannes 19:17-30
Tekst: Joh. 19:26-27
Thema: Jezus’ laatste wilsbeschikking

Punten:
1. Jezus ziet
2. Jezus zorgt

Gespreksvragen:
1. Wat heeft u aangesproken in de preek?

2. Maria kon niet bij haar Zoon komen.
a. Hebben wij ook wel eens zulke moeilijke ervaringen in het leven? Hoe gaan we daar dan mee om?
b. Herkennen we die ervaring ook in onze verhouding tot de Heere? Zo ja, hoe gaan we daar mee om?

3. Wat mogen we leren van het feit dat Jezus tot op het laatst in Zijn leven Maria en Johannes zag en doorzag?

4. Stel uzelf eens voor dat Jezus Christus u aankijkt. En pas dat eens toe op uw leven nu. Wat doen de ogen van Jezus met ons, …
a. …als we Hem verloochend hebben?
b. …als we gezondigd hebben?
c. …als we Hem niet liefhebben of in liefdeloosheid leven?
d. …als we verdriet hebben?
e. …als we door lijden / verlies heengaan?

5. Misschien hoort u bij de groep die Jezus niet aankijkt of aandacht geeft. Welke groep(en) is (zijn) dat bij het kruis? Wat is dan de oproep aan u?

6. Jezus Christus betoonde aan Maria Zijn laatste liefde, door voor haar toekomst te zorgen.
a. Wat leren wij hieruit over onze verhouding tot onze ouders (als we die nog mogen hebben)? Is hier misschien verandering in nodig?
b. Ligt hier troost in voor onszelf? Zo ja, welke?

7. Jezus kiest de discipel uit die door Hem geliefd werd. Die acht Hij geschikt om te zorgen voor Zijn moeder. Daarin ligt een belangrijk principe voor de christelijke gemeente: Jezus kiest mensen uit om voor de gemeente te zorgen, die Hij liefheeft en die vanuit die liefde van Christus leven en zorgen. Wat betekent dat voor allen, die in de gemeente aangesteld zijn om leiding te geven?

8. We leven in een tijd waarin de gemeente niet samen kan komen. We moeten nu leven in de kleine kring van ons huis, huwelijk en gezin. Zou de Heere hier een bedoeling mee hebben? Kan er bij u thuis ook gesproken kan worden over een gemeente, omdat er 2 of 3 in de Naam van Jezus samenkomen? Is er sprake van geestelijke verbondenheid? Zou dat een vrucht kunnen zijn van de huidige crisis, dat wij in ons eigen huis uitzien naar een geestelijk ontwaken?