Ps. 60 : 7
Ps. 79 : 4
Schriftlezing Psalm 4
Ps. 85 : 2
Prediking n.a.v. Psalm 4 : 7
1. Een moedeloze vraag van velen
2. Een ootmoedig gebed als antwoord
Ps. 4 : 3
Ps. 97 : 7

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 7 juni 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Het is de eerste zondag in deze coronacrisis waarop we als gemeente in ruimere samenstelling bijeen mogen komen in de Pniëlkerk. Daarom staat deze dienst in het teken van verootmoediging, voorbede en dankzegging.

Schriftlezing: Psalm 4
Prediking n.a.v. Psalm 4 : 7

Aandachtspunten: 1. Een moedeloze vraag van velen; en 2. Een ootmoedig gebed als antwoord

Vragen voor kinderen:

  1. Ben je blij dat je vandaag of binnenkort weer naar de kerk mag en zo ja, waarom?
  2. Het ootmoedige gebed van David uit vers 7b lijkt op de priesterlijke zegen uit Numeri 6:24-26. Zoek die op in je Bijbel en bedenk wanneer je die zegen in de kerk hoort.

Vragen voor jongeren:

  1. Waarom is de moedeloze vraag van velen een begrijpelijke, maar ook een zondige vraag?
  2. Wat heeft deze coronacrisis voor jou geestelijk betekend? Heeft het je dichter bij de Heere gebracht; ben je meer in je Bijbel gaan lezen en meer gaan bidden?

Vragen voor ouderen:

  1. Velen vragen ‘Wie zal ons het goede doen zien?’ Wat is voor u het goede?
  2. Het is opmerkelijk dat David hier niets concreets aan de Heere vraagt. Hij smeekt de HEERE om het licht van Zijn aangezicht over hen te verheffen. Wat betekent dit?
  3. Wat is de betekenis van de vreugde en de vrede uit vers 8 en 9 voor de onzekere tijd waarin wij leven?