Ps. 75 : 1
Schriftlezing: Handelingen 4 : 1-14
Tekst: Handelingen 4 : 12
Thema: De enige Naam tot zaligheid;
1. Geen andere Naam;
2. Een gegeven Naam;
3. Een noodzakelijke Naam
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 139 : 7
Ps. 72 : 11

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 12 juli 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Handelingen 4:1-14
Prediking n.a.v. Handelingen 4:12

Thema: De enige Naam tot zaligheid;
met als aandachtspunten:
1. Geen andere Naam;
2. Een gegeven Naam;
3. Een noodzakelijke Naam

Vragen voor kinderen:

  1. Wat zijn jouw doopnamen?
  2. Welke enige Naam bedoelt Petrus in vers 12?

Vragen voor jongeren:

  1. Wat betekent de Doop voor jou persoonlijk?
  2. Waarom kunnen we niet door andere Namen zalig worden?

Vragen voor ouderen:

  1. Voor Luther was in de aanvechtingen het feit dat hij gedoopt was tot grote troost. Hoe is dat voor u?
  2. Wat zegt het u dat de enige Naam door God onder de mensen gegeven is?
  3. Is de enige Naam voor u al noodzakelijk, gepast en dierbaar geworden?