Ps. 112 : 1
Schriftlezing: Psalm 72
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 72 : 9
Prediking n.a.v. Psalm 72 : 17
Thema: De zon als een bemoedigend teken
Ps. 72 : 11

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 16 augustus 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 72 Prediking n.a.v. Psalm 72:17
Thema: De zon als een bemoedigend teken

Vragen voor kinderen:
1. In Psalm 72 noemt de Heere de zon en ook de maan als een bemoedigend teken. Welke tekenen van de Heere werden er nog meer genoemd in de preek en wat betekenen die?
2. Wat had Salomo van de Heere ontvangen?

Vragen voor jongeren:
1. Niet alles waar David om bidt is in het leven van zijn zoon Salomo vervuld geworden. In Wiens leven is dit gebed volmaakt vervuld?
2. Wat betekent in vers 17: ‘En zij zullen in Hem gezegend worden.’? Geldt dat ook voor jou?

Vragen voor ouderen:
1. Hoe wordt Gods Naam van kind tot kind voortgeplant?
2. Wat heeft de beperking in het woord ‘zolang’ ons te zeggen?
3. Is de zon ook voor u een bemoedigend teken en zo ja waarom?