Ps. 68 : 2
Schriftlezing: Genesis 5 : 1-8 en 21-32
Ps. 18 : 7
Ps. 116 : 5