Ps. 33 : 7
Schriftlezing: Prediker 11 : 9 – 12 : 14
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 139 : 7 en 9
Prediking n.a.v. Prediker 12 : 1
Thema: Een dringende oproep voor de levensreis, speciaal voor de jeugd
Ps. 25 : 6

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 27 september 2020 en de opening van het winterwerk in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Prediker 11 : 9 – 12 : 14
Prediking n.a.v. Prediker 12 : 1
Thema: Een dringende oproep voor de levensreis, speciaal voor de jeugd

Gespreksvragen voor de preekbespreking van jongeren van 16 tot en met 20 jaar

1. Waarom roept Salomo in Prediker 11 : 9 de jeugd op om zich te verblijden…?
2. Wat houdt het gedenken aan je Schepper(s) eigenlijk concreet in? Hoe doe jij dat?
3. Wat betekent de Doop voor jou en wat heeft dat met deze tekst te maken?
4. Waarin is dit gedenken ‘in de dagen van uw jongelingschap’ voor de levensreis zo belangrijk? Noem eens drie redenen.
5. Noem eens wat voorbeelden bij ‘de kwade dagen’. Waarom is het dan zo moeilijk om aan je Schepper te denken?
6. ‘Ik heb geen lust in dezelve.’ Geldt dat niet voor alle tijden? Waarom wel of waarom niet?
7. Bedenk een vraag n.a.v. de preek om aan de dominee te stellen.