Ps. 33 : 6
Schriftlezing: Esther 2 : 1-11
Ps. 89 : 14
Prediking n.a.v. Esther 2 : 1-2 en 10
1. Een nadenkende koning
2. De adviserende dienaren
3. Een zwijgende Esther
Ps. 113 : 4

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 4 oktober 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 2 : 1-11
Prediking n.a.v. Esther 2 : 1-2 en 10
Aandachtspunten:
1. Een nadenkende koning;
2. De adviserende dienaren;
3. Een zwijgende Esther

Vragen voor kinderen:
1. Wat is Mordechai van Esther? Een oom, een neef of een vriend?
2. Waarom verzweeg Esther dat ze een Jodin was?

Vragen voor jongeren:
1. Hoeveel tijd besteed jij per dag aan de verzorging van je lichaam en hoeveel tijd aan het onderzoeken van Gods Woord?
2. Welke dingen vind jij belangrijk bij de keuze van een vriend of vriendin?

Vragen voor ouderen:
1. Wat is het verschil tussen een sprekend geweten bij onbekeerden en de zaligmakende ontdekking aan de zonde door de Heilige Geest?
2. Wat zou u koning Ahasveros hebben geadviseerd toen hij nadacht?
3. Hoe ziet u Gods hand in dit Schriftgedeelte?