Ps. 75 : 1
Schriftlezing: Lukas 1 : 57-80
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Lofz. Van Zach./Gez. 3 : 3
Prediking n.a.v. Lukas 1 : 66
1. Een onvergetelijk wonder
2. Een begrijpelijke vraag
3. Een heerlijk getuigenis
Ps. 119 : 37

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen of -middag 6 december 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 1 : 57-80
Prediking n.a.v. Lukas 1 : 66

Aandachtspunten: 1. Een onvergetelijk wonder;
2. Een begrijpelijke vraag; en
3. Een heerlijk getuigenis

Vragen voor kinderen:

  1. Hoe dachten de buren dat het kindje van Zacharias en Elizabet moest gaan heten?
  2. Wat deed Zacharias als eerste toen hij weer kon spreken?

Vragen voor jongeren:

  1. Welke mooie betekenis heeft de naam Johannes?
  2. Wat neem jij in deze preek ter harte?

Vragen voor ouderen:

  1. Waarom komt er vrees over allen (vs. 65)?
  2. Zou je van te voren kunnen weten dat je kind een bijzondere taak in Gods Koninkrijk ontvangt? Zo ja, hoe dan?
  3. Wat betekent het voor u als de hand des Heeren met u is?