Ps. 98 : 1
Schriftlezing: Jesaja 9 : 1-6
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Psalm 40 : 4
Prediking n.a.v. Jesaja 9 : 5a
Een bijzonder geboortebericht
De lofzang van Maria/Gez. 2 : 1

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen of -middag 27 december 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Jesaja 9 : 1-6
Prediking n.a.v. Jesaja 9 : 5a (morgendienst) en 5b (middagdienst)

Thema morgendienst: Een bijzonder geboortebericht
Thema middagdienst: De namen in het geboortebericht

Vragen voor kinderen:
1. Vraag aan je ouders om je eigen geboortekaartje te mogen zien.
2. Eén van de namen is ‘Vredevorst’. Wie zongen er over vrede toen de Heere Jezus geboren was?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom is dit een bijzonder geboortebericht?
2. Wat geeft de naam ‘Wonderlijk’ jou te zeggen?

Vragen voor ouderen:
1. Wat is het verschil tussen ‘ons geboren’ en ‘ons gegeven’?
2. Wat betekent voor u dat de heerschappij op Zijn schouder is?
3. Welke naam in het geboortebericht spreekt u het meest aan en waarom?