Ps. 25 : 2
Schriftlezing: Esther 9 en 10
Ps. 66 : 3
Prediking n.a.v. Esther 9 : 1 en 22, 10 : 3
De grote ommekeer
1. De uitvoering van de ommekeer;
2. De herdenking van de ommekeer; en
3. De bewerker van de ommekeer
Ps. 124 : 1

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 7 februari 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Esther 9 en 10
Prediking n.a.v. Esther 9 : 1 en 22, 10 : 3
Thema: De grote ommekeer
Aandachtspunten:
1. De uitvoering van de ommekeer;
2. De herdenking van de ommekeer; en
3. De bewerker van de ommekeer.

Vragen voor kinderen:
1. De Joden vieren nog steeds het Purimfeest. Welke christelijke feesten hebben wij en waaraan denken wij dan aan?
2. Wie neemt de plaats van Haman in?

Vragen voor jongeren:
1. Wat gebeurde er op de dertiende van de maand Adar?
2. Mordechai zocht het beste voor zijn volk. Hij is een type van de Heere Jezus. Hoe zoekt Hij het beste voor jou?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom wijst de geschiedenis uit Esther 9 op het grote eindgericht, als de Heere Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden?
2. Op het Purimfeest worden de daden van de Heere herdacht. Wat zijn uw gedenkdagen?
3. Waarin is Christus meer dan Mordechai?