Ps. 25 : 8
Schriftlezing: Markus 14 : 27-42
Ps. 38 : 7
Prediking n.a.v. Mark. 14 : 33-34
In Gethsémané wordt Jezus
1. totaal verbaasd;
2. zeer beangst; en
3. geheel bedroefd.
Ps. 116 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 28 februari 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld eo om daar thuis over te spreken of na te denken.
Morgendienst: Schriftlezing: Markus 14 : 27-42
Prediking n.a.v. Mark. 14 : 33-34
Aandachtspunten: In Gethsémané wordt Jezus
1. totaal verbaasd;
2. zeer beangst; en
3. geheel bedroefd.

Vragen voor kinderen:
1. Welke drie discipelen mogen er wat verder mee in de hof van Gethsémané?
2. Wanneer en waarover ben jij wel eens bedroefd geweest?

Vragen voor jongeren:
1. Hoe kan het dat de Heere Jezus verbaasd is? Hij weet als God toch alle dingen?
2. Maakt de uitbraak van het coronavirus jou angstig? Waarom wel of waarom niet?

Vragen voor ouderen:
1. De Heere Jezus begon verbaasd te worden. Op welke twee manier kunnen we verbaasd zijn in geestelijk opzicht?
2. Waarom werd Hij zeer beangst?
3. Wat is voor u de troost uit dit gedeelte?