Ps. 89: 19
Schriftlezing: Markus 14 : 32-52
Ps. 22 : 6
Prediking n.a.v. Mark. 14 : 50
1. De vluchtende volgelingen
2. De verlaten Christus
Ps. 73 : 14

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 28 maart 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Markus 14 : 32-52
Prediking n.a.v. Mark. 14 : 50
Aandachtspunten:
1. De vluchtende volgelingen; en
2. De verlaten Christus

Vragen voor kinderen:
1. Welke volgelingen van de Heere Jezus vluchten weg?
2. Wie is waarschijnlijk de jongeling uit vers 51?

Vragen voor jongeren:
1. Noem eens een paar echte vrienden van je.
2. Waarom is het opmerkelijk dat ook Petrus vlucht?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom vluchten de volgelingen van de Heere Jezus weg?
2. Hoe kunnen wij in onze tijd de Heere Jezus verlaten?
3. Wat is de verberging van Gods aangezicht?