Ps. 95 : 1
Schriftlezing: Psalm 86
Ps. 105 : 5
Ps. 134 : 3
Ps. 86 : 6 en 9
Prediking n.a.v. Psalm 86 : 17a
Thema: De Doop als een teken ten goede
1. Een veelbelovend teken
2. Een onuitwisbaar teken
3. Een onderscheidingsteken
Ps. 31 : 15

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdienst van zondagmorgen 6 juni 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 86
Prediking n.a.v. Ps. 86 : 17a: ‘Doe aan mij een teken ten goede.’
Thema: De Doop als een teken ten goede
1.Een veelbelovend teken;
2.Een onuitwisbaar teken; en
3.Een onderscheidingsteken.

Vragen voor kinderen:
1. Wat zegt de dominee als hij een kindje doopt? Eerst de doopnamen van het kindje en daarna: ‘Ik doop u in de Naam des ….’ Wat zijn jouw doopnamen?
2. In Psalm 86 roept David de Heere met verschillende namen aan. Wat betekent de naam HEERE met hoofdletters?

Vragen voor jongeren:
1. De Doop is een veelbelovend teken. Wat belooft de HEERE allemaal in de Doop.
2. De Doop is ook een onderscheidingsteken. We dragen Zijn merk- en veldteken (NGB, art. 34). Waaraan kunnen anderen in jouw leven zien dat je gedoopt bent?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom vraagt David aan de Heere om een teken ten goede? Vraagt u ook wel eens aan de Heere om een teken en waarom?
2. De Doop is een onuitwisbaar teken. Wat betekent dit voor uzelf en voor uw kinderen als u die hebt ontvangen?
3. Hoe worden de rijke beloften van de Doop in ons leven vervuld?