Ps. 25 : 2
Schriftlezing: Psalm 34 : 1-8
Ps. 86 : 3
Prediking n.a.v. Psalm 34 : 4-7
Waarop we ons moeten beproeven
voor we ten Avondmaal gaan:
1. Ellende
2. Verlossing
3. Dankbaarheid
Ps. 34 : 2
Ps. 139 : 14

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 13 juni 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 34 : 1-8
Prediking n.a.v. Ps. 34 : 4-7: Waarop we ons moeten beproeven voor we ten Avondmaal gaan:
1. Ellende;
2. Verlossing;
en 3. Dankbaarheid

Vragen voor kinderen:
1. Wanneer heeft David Psalm 34 gemaakt?
2. Welke mensen mogen er deelnemen aan het Heilig Avondmaal?

Vragen voor jongeren:
1. Wat betekenen de woordjes aan het begin van ieder vers van Psalm 34?
2. In vers 7 staat: ‘Deze ellendige riep.’ Wanneer ben je een ellendige en ben jij dat?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom gaat het bij het Heilig Avondmaal niet alleen om de kennis van onze ellende, maar ook om de kennis van onze verlossing en de kennis van de dankbaarheid?
2. Aan welke benauwdheden denkt u bij het slot van vers 7?
3. Hoe bereidt u zich voor op de komende Avondmaalszondag?