Ps. 17 : 4
Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Handelingen 5 : 12-42
Ps. 33 : 7 en 10
Prediking n.a.v. Hand. 5 : 38-39
De raad van Gamaliël
Ps. 2 : 6 en 7
Ps. 138 : 4

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 4 juli 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Handelingen 5 : 12-42     Prediking n.a.v. Hand. 5 : 38-39

Thema: De raad van Gamaliël

Vragen voor kinderen:

  1. Waarom moesten de apostelen in de gevangenis?
  2. Wie heeft de apostelen uit de gevangenis bevrijd?

Vragen voor jongeren:

  1. Wat was Gamaliël voor iemand?
  2. Welke raad zou jij aan het Sanhedrin hebben gegeven en waarom?

Vragen voor ouderen:

  1. Waarom is de raad van Gamaliël wijs, maar tegelijk ook dwaas?
  2. Waaraan is Gods werk in ons leven herkenbaar?
  3. Hoe is het mogelijk dat de apostelen na de geseling verblijd heengingen (vs. 41)?