Ps. 122 : 3
Ps. 25 : 3
Schriftlezing: Filémon 1 : 1-17
Ps. 119 : 32 en 88
Prediking n.a.v. Filémon 1 : 10-11
1. De betekenisvolle naam van Onesimus;
2. Het schuldige verleden van Onesimus; en
3. Het genade heden van Onesimus.
Ps. 143 : 10
Ps. 40 : 8

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 15 augustus 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing Filémon 1 : 1-17 Prediking n.a.v. Filémon 1 : 10-11; aandachtsputen:
1. De betekenisvolle naam van Onesimus; 2. Het schuldige verleden van Onesimus; en
3. Het genade heden van Onesimus.

Vragen voor kinderen:
1. Wat is de betekenis van de naam van Onesimus?
2. Paulus leerde Onesimus kennen in zijn ‘banden’ in Rome. Wat bedoelt Paulus met die ‘banden’?

Vragen voor jongeren:
1. Wat heeft de slaaf Onesimus gedaan bij zijn meester en in welk opzicht lijken wij op hem?
2. Waarom schijft Paulus een aanbevelingsbrief voor Onesimus aan Filémon en wat staat er in?

Vragen voor ouderen:
1. Waaruit blijkt dat Paulus een intieme band kreeg met Onesimus?
2. Welk nut ziet u in de Heere Jezus en Zijn werk voor u?
3. Op welke wijze bent u en ben jij nuttig en bruikbaar op deze wereld?