Votum en groet
Zingen: Ps. 139 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 88
Schriftlezing: Johannes 10 : 1-9
Gebed
Zingen: Ps. 23 : 1 en 2
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Johannes 10 : 9
Christus als de Deur der schapen
1.Een geopende toegang;
2.Een noodzakelijke ingang; en
3.Een gezegende doorgang.
Zingen: Ps. 118 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 80 : 1 en 5
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de diensten van zondagmorgen 5 september 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Johannes 10 : 1-9
Prediking n.a.v. Johannes 10 : 9

Thema: Christus als de Deur der schapen
Aandachtspunten:
1.Een geopende toegang;
2.Een noodzakelijke ingang; en
3.Een gezegende doorgang.

Vragen voor kinderen:
1. Hoe zag een schaapskooi er in de tijd van de Heere Jezus uit?
2. Welke gevaren zijn er buiten de schaapskooi?

Vragen voor jongeren:
1. Wat is het doel van een voorbereidingsdienst en een week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal? En wat zegt zo’n week jou?
2. Het is niet alleen nodig om die Deur te kennen, maar ook …………………………………………

Vragen voor ouderen:
1. Waarom past het beeld van een schaap zo goed bij de mens?
2. Welke bordje zou u op de Deur van de schapen aanbrengen?
3. Hoe weet je nu dat je een schaap geworden bent van Zijn kudde?