Psalm 35:1

Psalm 25:2

Schriftlezing: 1 Samuel 17 vers 17 t/m 40

Psalm 119:70

Psalm 56:6

Gebed des Heeren:9

Thema: David de herdersjongen verschijnt op het slagveld.

  1. Door de Heilige Geest geleid
  2. Door ijver aangespoord
  3. Door het geloof verzekerd