Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 1
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Lukas 10 : 25 – 37
Gebed
Zingen: Ps. 146 : 3, 4 en 5
Prediking n.a.v. Lukas 10 : 36-37
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
Thema: Het dienen van onze naaste
Zingen: 86 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 133 : 3
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de diensten van zondagmorgen 26 september 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 10 : 25 – 37
Prediking n.a.v. Lukas 10 : 36-37
Thema: Het dienen van onze naaste

Vragen voor kinderen:
1. Noem eens een paar naasten van je.
2. Voor wie ben jij een naaste? Wie help je wel eens?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom vind je het moeilijk om sommige naasten te helpen en hoe kun je dit veranderen?
2. Op wie van de drie uit de gelijkenis lijk jij en waarom?

Vragen voor ouderen:
1. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in de barmhartigheid tussen de Samaritaan en de Heere Jezus?
2. Kan iemand die God niet lief heeft wel de naaste liefhebben. Waaom wel of niet?
3. Wat hebt u uit de preek geleerd aangaande het dienen?