Votum en groet
Zingen: Ps. 96 : 1 en 2
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 17
Schriftlezing: 2 Koningen 14 : 23-29 en Jona 1 :1-3
Gebed
Zingen: Psalm 139 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Jona 1:1-3
1. De roeping van Jona;
2. De opdracht van Jona; en
3. De vlucht van Jona.
Zingen: Ps. 17 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 67 : 1
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de diensten van zondagmorgen 10 oktober 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: 2 Koningen 14:23-29 en Jona 1:1-3
Prediking n.a.v. Jona 1:1-3
Aandachtspunten: 1. De roeping van Jona;
2. De opdracht van Jona; en
3. De vlucht van Jona.

Vragen voor kinderen:
1. Ninevé was een grote stad. Noem eens een grote stad in ons land.
2. Waar vlucht Jona heen?

Vragen voor jongeren:
1. Jona wordt op bijzondere wijze door de Heere geroepen. Op welke manieren kan de Heere jou roepen tot een taak in Zijn Koninkrijk?
2. Waarom weigert Jona om naar Ninevé te gaan?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom is het bijzonder dat Jona naar Ninevé moet?
2. Hoe hoog reiken uw zonden voor Gods aangezicht of zijn ze al door God Zelf geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid?
3. Op welke wijze vlucht u voor God?