Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 106 : 3
Schriftlezing: Romeinen 10
Gebed
Zingen: Psalm 119 : 9 en 65
Prediking n.a.v. Zondag 25
Hoe het geloof wordt gewerkt en versterkt
Zingen: Ps. 111 : 1 en 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 27 : 7
Zegen