Votum en groet
Zingen: Ps. 139 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 88
Schriftlezing: Jona 1 : 1-10
Gebed
Zingen: Psalm 107 : 12 en 13
Prediking n.a.v. Jona 1 : 6-9
1. een strijder tegen God;
2. wordt gearresteerd door God; en
3. gaat belijden van God.
Zingen: Ps. 32 : 5
Dankgebed
Zingen: Ps. 33 : 4
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de diensten van zondagmorgen 24 oktober 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Jona 1 : 1-10
Prediking n.a.v. Jona 1 : 6-9
Aandachtspunten:
1. Een strijder tegen God;
2. wordt gearresteerd door God;
3. gaat belijden van God.

Vragen voor kinderen:
1. Kan God ons overal zien?
2. Wat deed Jona op het schip?

Vragen voor jongeren:
1. Uit dit gedeelte blijkt dat God als de grote Schepper van alle dingen de wind stuurt. Doet God dat nog steeds? Zo ja, geef eens een voorbeeld.
2. Waarom kunnen we in dit gedeelte meer leren van de heidenen dan van Jona?

Vragen voor ouderen:
1. Waar is de storm een bewijs van en welke stormen kent u in uw leven?
2. Hoe kunnen anderen lijden door onze ongehoorzaamheid?
3. Waarom is de belijdenis van Jona alleen maar lippentaal?