Votum en groet
Zingen: ps. 25:10
Tien geboden + samenvatting
Zingen: ps. 38:18
Gebed
Schriftlezing: Joh. 6:22-35 (tekst: vs. 35)
Zingen: ps. 78: 1, 12 en 13
Preek
Zingen: ps. 36:2 en 3
Dankgebed
Zingen: ps. 52:7
Zegen