Votum en groet
Ps. 136 : 1 en 26
Wetslezing
Ps. 119 : 37
Schriftlezing: Johannes 15 : 1-17
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Ps. 71 : 4, 5 en 12
Prediking n.a.v. Joh. 15 : 5
Thema: De Wijnstok en de ranken
Ps. 84 : 3
Dankgebed
Ps. 80 : 9
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de doopdiensten van zondagmorgen 14 november 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Johannes 15 : 1-17
Prediking n.a.v. Johannes 15 : 5
Thema: De Wijnstok en de ranken

Vragen voor kinderen:
1. Wie zegt: ‘Ik ben de ware Wijnstok’?
2. Schrijf met mooie letters over: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’

Vragen voor jongeren:
1. Wie worden er met de ranken bedoeld?
2. Wanneer draag je als rank vruchten en welke vruchten zijn dat?

Vragen voor ouderen:
1. Hoe kun je in Hem blijven? (vers 5)
2. Wat kan het vruchtdragen belemmeren? Noem eens wat concrete dingen.
3. Wat is het doel van het vruchtdragen?