Votum en groet
Zingen: Ps. 89 : 19 (i.v.m. overlijden)
Wetslezing
Zingen: Ps. 130 : 2
Schriftlezing: Jona 2
Gebed
Zingen: Ps. 71 : 1, 2 en 15
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. Jona 2 : 4
Een gebed uit de diepte met:
1.Een schuldbelijdenis
2.Een geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 27 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 118 : 3
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de diensten van zondagmorgen 21 november 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Jona 2
Prediking n.a.v. Jona 2 : 4
Thema: Een gebed uit de diepte
Aandachtspunten: 1.Een schuldbelijdenis en 2.Een geloofsbelijdenis

Vragen voor kinderen:
1. Wat doet Jona in de buik van de vis?
2. Wat gelooft Jona?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom is het bijzonder dat Jona juist in de buik van de vis gaat bidden?
2. Op welke momenten vergeet jij absoluut niet om te bidden en waarom?

Vragen voor ouderen:
1. Jona gebruikt in zijn gebed woorden uit de Psalmen. Welke psalm is in uw leven een gebed?
2. Jona zegt in zijn gebed dat hij uitgestoten is van voor Gods ogen. Wie is er werkelijk van God verstoten geweest?
3. Hoe gaat u zich deze week op het Heilig Avondmaal voorbereiden?