Votum en groet
Zingen: Psalm 42 : 1
Wetslezing
Schriftlezing: Jona 2
Gebed
Zingen: Psalm 40 : 1 en 8
Prediking n.a.v. Jona 2 : 6
Een reddeloze spreekt over zijn redding
en eindigt in zijn Redder
Zingen: Ps. 56 : 5
Lezing tweede gedeelte van formulier
Zingen: Ps. 17 : 3 en 4 (tijdens in gereedheid brengen van tafel)
Bediening Heilig Avondmaal
Zingen: Lofz. Van Maria/Gez. 2 : 1 en 3 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Psalm 52 : 7
Zegen